Vitajte na stránkach Katedry chémie PdF TU v Trnave!
Nové číslo - Biológia, ekológia, chémia
Napísal PaedDr. Mária Orolínová, PhD.   

Na stránkach http://bech.truni.sk/ bolo zverejnené prvé číslo časopisu Biológia, ekológia, chémia za rok 2012.

Obsah:

Rozvíjanie kľúčových kompetencií a e-obsah vo vyučovaní biológie
Príklad využitia meracích zariadení v školských chemických pokusoch
Vybrané pojmy v chémii z pohľadu Piagetovej teórie kognitívneho vývinu a ich zaradenie podľa aktuálnej učebnice chémie pre 6. ročník ZŠ a pre 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom
Nutričný a chemoprotektívny profil cícera baranieho (Cicer arietinum L.)
IBSE v slovenskom kontexte
Luboš Nátr: Příroda, nebo člověk? Služby ekosystémů
Majú vysokoškolskí učitelia písať články do nekarentovaných časopisov?
Náučný chodník Súľovské skaly ako prostriedok zážitkovej  pedagogiky pri prírodovedných exkurziách

 
Napísal doc. Ing. Ján Reguli, CSc.   

Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodných vied

Smolenice 15. – 17. október 2012

Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, Katedra chémie v spolupráci s odbornou skupinou SCHS pri SAV pre vyučovanie chémie pri príležitosti 20. výročia TU usporiada v dňoch 15. – 17. októbra 2012 v priestoroch kongresového centra SAV na zámku v Smoleniciach medzinárodnú konferenciu AKTUÁLNE TRENDY VO VYUČOVANÍ PRÍRODNÝCH VIED.

 
Chémia v tme 2011
Napísal PaedDr. Ján Slanicay   

Rok 2011 vyhlásili OSN, UNESCO a IUPAC (Medzinárodná únia pre čistú a aplikovanú chémiu) za Medzinárodný rok chémie na počesť 100. výročia udelenia Nobelovej ceny za chémiu Marii Curie-Sklodowskej, chemičke a fyzičke poľského pôvodu, za objavy v oblasti prirodzenej rádioaktivity.

Študenti a učitelia katedry chémie PdF TU v Trnave pripravili pre našich študentov, žiakov  základných a stredných škôl i širokú verejnosť netradičnú akciu CHÉMIA V TME. Akcia bola jedným zo sprievodných podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku 7. - 11. novembra 2011 organizovaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

Čítať celý článok...
 
Nové číslo - Biológia, ekológia, chémia
Napísal PaedDr. Mária Orolínová, PhD.   

Na stránkach http://bech.truni.sk/ bolo zverejnené druhé číslo časopisu Biológia, ekológia, chémia za rok 2011.

Obsah čísla:
Stravovacie návyky a vedomosti žiakov ZŠ v oblasti životosprávy
Modely rozvíjania a hodnotenia digitálnych kompetencií učiteľov
Sledovanie alergénnych rastlín v okolí Bratislavy
Biologicky významné zložky drobného a kôstkového ovocia
K nedožitej storočnici prof. RNDr. Ľudovíta Pastýrika, DrSc.
Výskum v prospech nevidiacich
Kvasinky nie sú vždy len kamarátky
Aplikácia zážitkovej pedagogiky vo vyučovaní prírodopisu v ôsmom ročníku ZŠ

 

 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 Dopredu > Koniec >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Prihlásenie04.JPG

Reklama