Vitajte na stránkach Katedry chémie PdF TU v Trnave!
Pracovný seminár SUSTAIN 2016
Napísal PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD.   

Pracovný tím projektu SUSTAIN na Trnavskej univerzite organizoval pre študentov učiteľstva chémie, biológie a ostatných záujemcov pracovný seminár zaoberajúci sa konkrétnymi stratégiami a učebnými materiálmi pre prácu s otázkami o trvalej udržateľnosti na stupni ISCED 2.

Miesto konania: Knižnica katedry chémie

Čas konania: 16. november 2016

Ústredná téma: Otázky trvalej udržateľnosti a výskumne ladený prístup vo vzdelávaní

Seminár viedli:

 • prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc.
 • PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD.
 • PaedDr. Mária Orolínová, PhD.

Seminár ponúka vybrané témy, stratégie a materiály pre sprístupňovanie otázok trvalej udržateľnosti vo vzdelávaní. Tieto témy rieši v súvislosti so životným prostredím berúc do úvahy spoločenské a ekonomické aspekty. Participanti a v konečnom dôsledku ich žiaci majú možnosť získať vedomosti a zručnosti potrebné pre formovanie postojov a hodnôt, ktoré odrážajú princípy trvalo udržateľného rozvoja.

Program seminára:

Mlieko a mliečne výrobky

Stretnutie ponúkne postupy, ako viesť žiakov k analyzovaniu informácií, ktoré o mlieku a mliečnych výrobkoch vedia. Participanti sa sústredia na biochémiu mlieka. Náplňou je príprava vybraných mliečnych výrobkov a aplikovanie induktívnych postupov pri sprostredkovávaní vzťahov medzi produkciou a konzumáciou, problematiky trhu danej komodity, jej ekonomických i spoločenských aspektov.

Predmety dennej potreby

Náplňou stretnutia je skúmanie „životných príbehov“ predmetov, ktoré používame v každodennom živote. Tento výskum pokrýva rôzne aspekty výroby (technologické, spoločenské i ekonomické), vlastnosti skúmaného predmetu a jeho účel, ako aj proces, ktorý nasleduje po jeho opotrebovaní. Ambíciou tohto scenára a zvolených postupov je okrem získavania množstva informácií a kritického myslenia vplývať na rozhodovací proces jednotlivcov pri voľbe toho ktorého predmetu.

Med

Workshop je zameraný na potravinovú komoditu, ktorou je med. Na vybraných aktivitách budeme demonštrovať možnosti skúmania kvality medu a rôznych environmentálnych, ekonomických a spoločenských aspektov, ktoré súvisia s výrobou medu a jeho predajom.

 

 
Odborný seminár PRI-SCI-NET 2014
Napísal PaedDr. Mária Orolínová, PhD.   

Trnavská univerzita v Trnave organizuje pre učiteľov prírodovedných predmetov základných škôl a absolventov štúdia na Katedre chémie Pedagogickej fakulty TU v Trnave odborný seminár, ktorý sa uskutoční v dňoch 21. a 22. augusta 2014 v priestoroch Katedry chémie na Priemyselnej ulici v Trnave s nasledovným programom: 

21. augusta 2014

od 13:00 do 17:00 – budova PdF TU, 1. poschodie, Priemyselná ul.

 1. Súčasný stav prírodovedného vzdelávania a jeho perspektívy v kontexte prípravy učiteľov na TU
 2. IBSE v projektoch EÚ realizovaných na Trnavskej univerzite
 3. Rozvoj spôsobilostí vedeckej práce v podmienkach kontinuálneho vzdelávania
 4. Prvky IBSE v základnej škole – skúsenosti z praxe
 5. Katedra chémie PdF TU po dvadsiatich rokoch – prehliadka priestorov

Večera o 18:00 – jedáleň TU, Hornopotočná ulica

22. augusta 2014

od 9:00 do 13:00 – budova PdF TU, 1. poschodie, Priemyselná ul.

 1. Príklady induktívneho zavádzania prírodovedných pojmov
 2. Spôsobilosť merať ako príklad jednej zo základných spôsobilostí vedeckej práce
 3. Diagnostické nástroje na podporu výskumne ladenej koncepcie v prírodovednom vzdelávaní

Obed o 13:00 – jedáleň PdF TU, Priemyselná ulica

Čítať celý článok...
 
Nové číslo - Biológia, ekológia, chémia
Napísal PaedDr. Mária Orolínová, PhD.   

Na stránkach http://bech.truni.sk/ bolo zverejnené prvé číslo časopisu Biológia, ekológia, chémia za rok 2012.

Obsah:

Rozvíjanie kľúčových kompetencií a e-obsah vo vyučovaní biológie
Príklad využitia meracích zariadení v školských chemických pokusoch
Vybrané pojmy v chémii z pohľadu Piagetovej teórie kognitívneho vývinu a ich zaradenie podľa aktuálnej učebnice chémie pre 6. ročník ZŠ a pre 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom
Nutričný a chemoprotektívny profil cícera baranieho (Cicer arietinum L.)
IBSE v slovenskom kontexte
Luboš Nátr: Příroda, nebo člověk? Služby ekosystémů
Majú vysokoškolskí učitelia písať články do nekarentovaných časopisov?
Náučný chodník Súľovské skaly ako prostriedok zážitkovej  pedagogiky pri prírodovedných exkurziách

 
Napísal doc. Ing. Ján Reguli, CSc.   

Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodných vied

Smolenice 15. – 17. október 2012

Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, Katedra chémie v spolupráci s odbornou skupinou SCHS pri SAV pre vyučovanie chémie pri príležitosti 20. výročia TU usporiada v dňoch 15. – 17. októbra 2012 v priestoroch kongresového centra SAV na zámku v Smoleniciach medzinárodnú konferenciu AKTUÁLNE TRENDY VO VYUČOVANÍ PRÍRODNÝCH VIED.

 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 Dopredu > Koniec >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Prihlásenie09.JPG

Reklama