Vitajte na stránkach Katedry chémie PdF TU v Trnave!
ODBORNÝ SEMINÁR - august 2014
Napísal PaedDr. Mária Orolínová, PhD.   

Trnavská univerzita v Trnave organizuje pre učiteľov prírodovedných predmetov základných škôl a absolventov štúdia na Katedre chémie Pedagogickej fakulty TU v Trnave odborný seminár, ktorý sa uskutoční v dňoch 21. a 22. augusta 2014 v priestoroch Katedry chémie na Priemyselnej ulici v Trnave s nasledovným programom: 

21. augusta 2014

od 13:00 do 17:00 – budova PdF TU, 1. poschodie, Priemyselná ul.

 1. Súčasný stav prírodovedného vzdelávania a jeho perspektívy v kontexte prípravy učiteľov na TU
 2. IBSE v projektoch EÚ realizovaných na Trnavskej univerzite
 3. Rozvoj spôsobilostí vedeckej práce v podmienkach kontinuálneho vzdelávania
 4. Prvky IBSE v základnej škole – skúsenosti z praxe
 5. Katedra chémie PdF TU po dvadsiatich rokoch – prehliadka priestorov

Večera o 18:00 – jedáleň TU, Hornopotočná ulica

22. augusta 2014

od 9:00 do 13:00 – budova PdF TU, 1. poschodie, Priemyselná ul.

 1. Príklady induktívneho zavádzania prírodovedných pojmov
 2. Spôsobilosť merať ako príklad jednej zo základných spôsobilostí vedeckej práce
 3. Diagnostické nástroje na podporu výskumne ladenej koncepcie v prírodovednom vzdelávaní

Obed o 13:00 – jedáleň PdF TU, Priemyselná ulica

Záväzné prihlášky očakávame do 10. augusta 2014. PRIHLÁŠKA je tu.

Z prostriedkov fakulty je zabezpečená večera a ubytovanie a nasledujúci deň obed.

Ubytovanie je zabezpečené v ŠD M. Uhra, Bottova ul. (Prednádražie).

Organizačný a odborný tím:

 • prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc.
 • PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD.
 • PaedDr. Mária Orolínová, PhD.
 • doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD.
 • PaedDr. Lucia Koleničová
 
Nové číslo - Biológia, ekológia, chémia
Napísal PaedDr. Mária Orolínová, PhD.   

Na stránkach http://bech.truni.sk/ bolo zverejnené prvé číslo časopisu Biológia, ekológia, chémia za rok 2012.

Obsah:

Rozvíjanie kľúčových kompetencií a e-obsah vo vyučovaní biológie
Príklad využitia meracích zariadení v školských chemických pokusoch
Vybrané pojmy v chémii z pohľadu Piagetovej teórie kognitívneho vývinu a ich zaradenie podľa aktuálnej učebnice chémie pre 6. ročník ZŠ a pre 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom
Nutričný a chemoprotektívny profil cícera baranieho (Cicer arietinum L.)
IBSE v slovenskom kontexte
Luboš Nátr: Příroda, nebo člověk? Služby ekosystémů
Majú vysokoškolskí učitelia písať články do nekarentovaných časopisov?
Náučný chodník Súľovské skaly ako prostriedok zážitkovej  pedagogiky pri prírodovedných exkurziách

 
Napísal doc. Ing. Ján Reguli, CSc.   

Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodných vied

Smolenice 15. – 17. október 2012

Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, Katedra chémie v spolupráci s odbornou skupinou SCHS pri SAV pre vyučovanie chémie pri príležitosti 20. výročia TU usporiada v dňoch 15. – 17. októbra 2012 v priestoroch kongresového centra SAV na zámku v Smoleniciach medzinárodnú konferenciu AKTUÁLNE TRENDY VO VYUČOVANÍ PRÍRODNÝCH VIED.

 
Chémia v tme 2011
Napísal PaedDr. Ján Slanicay   

Rok 2011 vyhlásili OSN, UNESCO a IUPAC (Medzinárodná únia pre čistú a aplikovanú chémiu) za Medzinárodný rok chémie na počesť 100. výročia udelenia Nobelovej ceny za chémiu Marii Curie-Sklodowskej, chemičke a fyzičke poľského pôvodu, za objavy v oblasti prirodzenej rádioaktivity.

Študenti a učitelia katedry chémie PdF TU v Trnave pripravili pre našich študentov, žiakov  základných a stredných škôl i širokú verejnosť netradičnú akciu CHÉMIA V TME. Akcia bola jedným zo sprievodných podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku 7. - 11. novembra 2011 organizovaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 Dopredu > Koniec >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Prihlásenie06.jpg

Reklama