Vitajte na stránkach Katedry chémie PdF TU v Trnave!
Pracovný seminár SUSTAIN 2016
Napísal PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD.   

Pracovný tím projektu SUSTAIN na Trnavskej univerzite organizoval pre študentov učiteľstva chémie, biológie a ostatných záujemcov pracovný seminár zaoberajúci sa konkrétnymi stratégiami a učebnými materiálmi pre prácu s otázkami o trvalej udržateľnosti na stupni ISCED 2.

Miesto konania: Knižnica katedry chémie

Čas konania: 16. november 2016

Ústredná téma: Otázky trvalej udržateľnosti a výskumne ladený prístup vo vzdelávaní

Seminár viedli:

 • prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc.
 • PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD.
 • PaedDr. Mária Orolínová, PhD.

Seminár ponúka vybrané témy, stratégie a materiály pre sprístupňovanie otázok trvalej udržateľnosti vo vzdelávaní. Tieto témy rieši v súvislosti so životným prostredím berúc do úvahy spoločenské a ekonomické aspekty. Participanti a v konečnom dôsledku ich žiaci majú možnosť získať vedomosti a zručnosti potrebné pre formovanie postojov a hodnôt, ktoré odrážajú princípy trvalo udržateľného rozvoja.

Program seminára:

Mlieko a mliečne výrobky

Stretnutie ponúkne postupy, ako viesť žiakov k analyzovaniu informácií, ktoré o mlieku a mliečnych výrobkoch vedia. Participanti sa sústredia na biochémiu mlieka. Náplňou je príprava vybraných mliečnych výrobkov a aplikovanie induktívnych postupov pri sprostredkovávaní vzťahov medzi produkciou a konzumáciou, problematiky trhu danej komodity, jej ekonomických i spoločenských aspektov.

Predmety dennej potreby

Náplňou stretnutia je skúmanie „životných príbehov“ predmetov, ktoré používame v každodennom živote. Tento výskum pokrýva rôzne aspekty výroby (technologické, spoločenské i ekonomické), vlastnosti skúmaného predmetu a jeho účel, ako aj proces, ktorý nasleduje po jeho opotrebovaní. Ambíciou tohto scenára a zvolených postupov je okrem získavania množstva informácií a kritického myslenia vplývať na rozhodovací proces jednotlivcov pri voľbe toho ktorého predmetu.

Med

Workshop je zameraný na potravinovú komoditu, ktorou je med. Na vybraných aktivitách budeme demonštrovať možnosti skúmania kvality medu a rôznych environmentálnych, ekonomických a spoločenských aspektov, ktoré súvisia s výrobou medu a jeho predajom.

 

 
Odborný seminár PRI-SCI-NET 2014
Napísal PaedDr. Mária Orolínová, PhD.   

Trnavská univerzita v Trnave organizuje pre učiteľov prírodovedných predmetov základných škôl a absolventov štúdia na Katedre chémie Pedagogickej fakulty TU v Trnave odborný seminár, ktorý sa uskutoční v dňoch 21. a 22. augusta 2014 v priestoroch Katedry chémie na Priemyselnej ulici v Trnave s nasledovným programom: 

21. augusta 2014

od 13:00 do 17:00 – budova PdF TU, 1. poschodie, Priemyselná ul.

 1. Súčasný stav prírodovedného vzdelávania a jeho perspektívy v kontexte prípravy učiteľov na TU
 2. IBSE v projektoch EÚ realizovaných na Trnavskej univerzite
 3. Rozvoj spôsobilostí vedeckej práce v podmienkach kontinuálneho vzdelávania
 4. Prvky IBSE v základnej škole – skúsenosti z praxe
 5. Katedra chémie PdF TU po dvadsiatich rokoch – prehliadka priestorov

Večera o 18:00 – jedáleň TU, Hornopotočná ulica

22. augusta 2014

od 9:00 do 13:00 – budova PdF TU, 1. poschodie, Priemyselná ul.

 1. Príklady induktívneho zavádzania prírodovedných pojmov
 2. Spôsobilosť merať ako príklad jednej zo základných spôsobilostí vedeckej práce
 3. Diagnostické nástroje na podporu výskumne ladenej koncepcie v prírodovednom vzdelávaní

Obed o 13:00 – jedáleň PdF TU, Priemyselná ulica

Čítať celý článok...
 
Napísal doc. Ing. Ján Reguli, CSc.   

Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodných vied

Smolenice 15. – 17. október 2012

Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, Katedra chémie v spolupráci s odbornou skupinou SCHS pri SAV pre vyučovanie chémie pri príležitosti 20. výročia TU usporiadala v dňoch 15. – 17. októbra 2012 v priestoroch kongresového centra SAV na zámku v Smoleniciach medzinárodnú konferenciu AKTUÁLNE TRENDY VO VYUČOVANÍ PRÍRODNÝCH VIED.

 
Chémia v tme 2011
Napísal PaedDr. Ján Slanicay   

Rok 2011 vyhlásili OSN, UNESCO a IUPAC (Medzinárodná únia pre čistú a aplikovanú chémiu) za Medzinárodný rok chémie na počesť 100. výročia udelenia Nobelovej ceny za chémiu Marii Curie-Sklodowskej, chemičke a fyzičke poľského pôvodu, za objavy v oblasti prirodzenej rádioaktivity.

Študenti a učitelia katedry chémie PdF TU v Trnave pripravili pre našich študentov, žiakov  základných a stredných škôl i širokú verejnosť netradičnú akciu CHÉMIA V TME. Akcia bola jedným zo sprievodných podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku 7. - 11. novembra 2011 organizovaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 Dopredu > Koniec >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Prihlásenie01.JPG

Reklama