PDF Tlačiť E-mail

Projekt APVV 14-70

Prírodovedné kurikulum pre základnú školu

Projekt vychádza z aktuálneho stavu prírodovedného vzdelávania v základných školách, najmä s ohľadom na reformu školského systému z roku 2008. Predstavuje dominantné myšlienky, prúdy a koncepcie v oblasti prírodovedného vzdelávania vo vyspelých krajinách sveta, rekonštruuje tradičné témy prírodovedného vzdelávania tak, aby sa vytvoril moderný a funkčný koncept kurikulárnej dokumentácie pre prírodovedné vzdelávanie v základných školách s možnosťou ich optimalizácie od roku 2020.

Doba riešenia: 2014 – 2019

Riešitelia: prof. PhDr. Ľ. Held, CSc., PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD., PaedDr. Mária Orolínová, PhD., doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD., doc. PaedDr. Jana Fančovičová, PhD.

Spoluriešiteľské  pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave.

 

Prihlásenie06.jpg

Reklama